Wat gij niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet

Deze uitspraak, die bekend staat als de gulden leefregel wordt in vrijwel  elke religie, cultuur en leefwijze gebruikt. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden, betekent het. Maar wat als je masochist bent? Als je geniet van pijn en vernedering? Pijnig en verneder je de ander dan? En wat heeft dat dan nog met respect te maken?

Helemaal niets. Smaken verschillen, opvattingen ook. Als ik iemand anders behandel zoals ik zelf behandeld wil worden bepaal ik voor die ander dat hij dezelfde voorkeuren dient te hebben als ik.

Respect is iets anders en betekent dat je op geen enkele wijze probeert een ander te veranderen – in gedachte, overtuiging, handelen of anderszins. Wanneer je iets respecteert, laat je het zoals het is. Zodra je het wilt veranderen zeg je: “Dit is niet goed, dat moet anders.”

Ja maar…

Daarom moet ik altijd weer lachen om zinnen die beginnen met: “Met alle respect hoor, maar …” Alles wat voor ‘maar’ komt kun je gerust weglaten. Toch wordt het te pas en vooral te onpas gebruikt in alle delen van de communicatie. We liegen en huichelen onszelf door het gesprek, debat, de discussie, vergadering en komen er tijdelijk mee weg. Het lijkt enigszins op iemand die zegt: “Naar mijn bescheiden mening…” en vervolgens schaamteloos de grootste onbescheidenheden vertelt.

We leven in een schitterende tijd waarin praktisch alle informatie te vinden is. Althans: ik vind dat schitterend. In de politiek zijn ze er wat minder blij mee, zoals je dagelijks in de nieuwsberichten kunt lezen: de regenten zien in verbijsterde paniek toe hoe het gewone volk ineens een stem krijgt, niet meer betutteld en bevoogd wenst te worden en al helemaal niet in het ongewisse gelaten.

“Alles weten maakt niet gelukkig” moet dan ook wel door een regent zijn uitgevonden.

Misleiding alom

Goed, wat heeft dat met onze bedrijvigheid en onze klanten te maken? Alles natuurlijk. Elke vorm van misleiding getuigt van gebrek aan respect. En klanten worden flink misleid hier en daar. En we maken er allemaal gebruik van. Sterker nog: de klant weet het en vindt het goed. Hoe dat gebeurt?

Je misleidt je klant als je:

  • 19,99 euro in plaats van 20 euro als prijs hanteert
  • Vriendelijk en beleefd bent bij het ‘binnenhalen’ en vervolgens niet meer naar hem/haar omkijkt
  • Dingen belooft die je niet nakomt of kunt waarmaken
  • Vakjargon of buitenlandse termen gebruikt waar het ook in gewoon Nederlands kan
  • De indruk wekt dat hij/zij niet zonder jouw product kan
  • Concepten jat en het doet voorkomen of het je eigen ideeën zijn
  • Enzovoort.

Nou, ga d’r maar aan staan, zou ik zeggen. Het lijstje is bij lange na nog niet compleet. Wat blijft er dan nog over? Kun je nog wel iets verkopen of aanbieden wanneer je respect voor je klant hebt?

Wel wis en waarachtig! Je kent jezelf zelfs een plek toe in de kring van zeldzame eerlijken. Eerlijk duurt het langst en inderdaad: soms duurt het wat langer voor je omzet draait (veel mensen moeten even wennen aan het idee dat er werkelijk eerlijke verkopers bestaan, en zoeken een tijdje naar de adders onder het gras), maar uiteindelijk zul je zegevieren. We hebben het dan niet over de ‘speciale aanbieding’ die nog 3 dagen geldt en daarna nooit meer (om na vier maanden hetzelfde aan te bieden met dezelfde leugen). We hebben het dan ook niet over hoe dierbaar de klant ons is (“You good friend! I make you happy with very special price! Only for you! Because you from Germany, yes?”).

Zoals de politicus het doet voorkomen alsof hij voor de kiezers werkt om vervolgens het land naar de Filistijnen te helpen, zo doen veel verkopers het voorkomen alsof ze alleen met hun klanten begaan zijn. We trappen er niet (meer) in.

We hebben het hier over simpel, eerlijk en direct zakendoen. Hoe gaat dat? Heel eenvoudig (het woord ‘simpel’ deed zoiets al vermoeden, nietwaar?). Wanneer jij overtuigd bent van de waarde van je dienst/product, die waarde weet te vertalen in een prijs en een manier hebt om het aan te bieden (winkel, website, folder), dan kun je volstaan met het volgende.

Probleem – hulp/oplossing – betalen

In de praktijk ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit.

Ik weet iets wat jij ook wilt weten. Ik heb er werk aan besteed om de informatie overzichtelijk te krijgen (studie, onderzoek, ervaring, tijd, etc.) Of: ik heb iets wat jij ook wilt hebben, een product

Jij betaalt mij een bedrag

Jij krijgt de informatie/het product en kunt daar profijt van hebben

That’s it!

Ik bedoel: Dat is het!

Het mooiste respect – naast je eerlijkheid – dat je daarbij kunt hebben is wanneer je werkelijk plezier beleeft in het succes, de tevredenheid van je klant. Als je jezelf recht in de ogen kunt kijken en dat met de hand op je hart kunt zeggen, heb je respect. En volgens de wet van de wederkerigheid (alles wat je geeft, krijg je terug) zal dat uiteindelijk beloond worden. Twee vliegen in één klap dus: genieten van het succes van je klant, en er nog voor worden beloond ook. Waar waren we al die tijd?