Je kent het vast wel: kom je op een prachtig idee en voor je het weet heb je vier vellen papier vol aantekeningen. Welgemoed ga je aan de slag om je idee uit te werken en dan …

PATS! Daar is Blocky, je innerlijke criticus (die van mij heet Blocky, maar die van jou heeft wellicht een andere naam). En die criticus zorgt ervoor dat je uiteindelijk niet dat goede idee uitvoert: het blijft bij een idee. Veel prima ideeën gaan de prullenbak in voordat ze goed en wel de kans hebben gehad uitgevoerd te worden. Veel mensen beginnen al niet eens meer aan het uitwerken en uitvoeren van hun ideeën, juist vanwege die blokkade.

Een goed gesprek met jezelf
Het kan ook anders: door de criticus in jezelf te herkennen en met jezelf de afspraak te maken dat je weliswaar naar perfectie kunt streven maar dat dit geen voorwaarde hoeft te zijn om te beginnen, heb je al veel gewonnen. In het bedrijfsleven kennen ze het ‘brainstormen’, waarbij wordt afgesproken dat geen enkele suggestie wordt afgekraakt, bekritiseerd of anderszins beoordeeld. Nadat iedereen alle ideeën heeft gedeponeerd, wordt er pas gekeken naar de uitvoerbaarheid. Dat geeft een hoop lucht en soms komen daar suggesties uit die anders uit schaamte of terughoudendheid het daglicht niet hadden gezien.

Sta jezelf toe fouten te maken
Dit brainstormen kun je ook met jezelf afspreken. Wanneer een idee eerst volledig ‘klaar’ in je hoofd moet zijn, pefect tot in de puntjes en er geen fouten in mogen zitten, kom je bijna nooit ergens toe. Begin met een kladje, streep wat door, voeg iets toe, maak er een prop van en begin vrolijk opnieuw … kortom: sta jezelf toe fouten te maken en je hebt ten eerste meer lol en ten tweede meer productie.

Bij het idee voor dit artikel kwamen bij mij onder meer de volgende opmerkingen van mijn interne kritiekvriend:

  • wat moet je daar nou over schrijven?
  • dat weet zo’n beetje iedereen al
  • daar is alles al over geschreven
  • kun je je tijd niet beter besteden?
  • moet er niet ergens een backup van gemaakt worden?

et cetera.

Nadat ik vriend Blokmans (ik weet het: hij heet eigenlijk Blocky) beleefd en vriendelijk had aangehoord, liet ik hem zacht mokkend achter en begon een kladje te krabbelen. Ja, inderdaad: veel fouten, doorhalingen, opnieuw beginnen, en hier is het artikel. Het zal waarschijnlijk nooit honderd procent perfect zijn voor altijd en iedereen, maar het staat er en ik vertrouw erop dat ik in elk geval een paar mensen verder help.

Een rekensommetje:
Je wilt iets doen (schrijven, produceren, spreken, maakt niet uit). Dan heb je tijdens de voorbereidingen de volgende twee mogelijkheden:

1. niet beginnen aan iets omdat het perfect zou moeten zijn.

2. jezelf toestaan niet perfect te zijn en dus toch te beginnen.

Als je voor de eerste mogelijkheid kiest heb je niets, of althans een idee dat niet uitgevoerd wordt. Kies je de tweede mogelijkheid dan zul je tegen drempels, fouten, onvolkomenheden aanlopen, maar de kans is zeer groot dat je iets produceert.

Doe jezelf een lol en kies voor 2. Soms zal het fout zijn, daar leer je dan weer van.

Tel uit je winst!